Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Testament

Een ‘internationaal” testament opstellen?

Het opmaken van een testament gebeurt al lang niet meer alleen door ouderen. Omwille van de vele (jonge) samenwonende koppels, zit de opmaak van een testament in de lift, omdat voor zij die samenwonen de erfrechtregels zeer miniem zijn. Daardoor zijn zij er toe gehouden om een testament op te maken indien ze elkaar willen bevoordelen. Maar wat nu indien u in het buitenland verblijft? Kan u dan evenzeer een geldig testament opmaken?

Het opstellen van een testament

Voor vele samenwonenden is het opstellen van een testament de enige mogelijkheid om elkaar te laten erven; we denken hier bijvoorbeeld aan de feitelijk samenwonenden. Voor hen heeft de Belgische wetgever tot op heden nog niets bepaald op gebied van erfenisrecht. Zij doen er dus goed aan om een testament op te maken. Ook de wettelijk samenwonenden dienen dit te doen; zij beschikken wel over een klein erfrecht (nl. het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad die erin aanwezig is), maar wensen ze elkaar nog meer te bevoordelen dan moeten zij een testament opmaken.

Een notaris inschakelen voor het opstellen van een testament?

In België kan men een “eigenhandig” testament maken; dit wordt eigenhandig door de erflater geschreven. Bij dit eigenhandig testament is er geen tussenkomst van een notaris vereist. Maar bij de opmaak van een “notarieel testament” is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk, alsook de aanwezigheid van twee getuigen. Deze getuigen dienen van begin tot einde aanwezig te zijn, t.t.z. bij het dicteren en het voorlezen van het testament. Daarna moeten zij het testament ondertekenen. Dit testament wordt door de notaris bewaard en hij laat het inschrijven in een Centraal Register van Testamenten (CRT).

In België is het zo dat sinds 1 september 2020 de notaris bij de opmaak van een notarieel testament niet meer letterlijk moet opschrijven wat de testator hem dicteert. Er is dus geen dictee meer. De notaris moet wel de wil van de testator opschrijven.

Een testament in het buitenland?

Naast het notarieel testament en het eigenhandig testament, bestaat inderdaad de mogelijkheid dat men als Belg een zogenaamd “internationaal testament” opmaakt. Een “internationaal testament” is nuttig vanaf het moment dat er een “vreemd element” aan te pas komt. Dit betekent bijvoorbeeld wanneer de erflater in het buitenland verblijft, of een goed in een ander land gelegen is.

Hoe maakt men een internationaal testament op?

In de eerste plaats moet dit internationaal testament duidelijk zijn, diegene die het opmaakt moet zich op een duidelijke manier kenbaar maken, de erfgenamen moeten duidelijk vermeld worden, hun adressen moeten nagekeken worden, … Het internationaal testament wordt overhandigd aan een notaris. Dit gebeurt in het bijzijn van twee getuigen en de notaris maakt hiervan een “verklaring” op.

Het internationaal testament moet schriftelijk tot stand gebracht worden. Het mag wel getypt worden, maar dit hoeft niet absoluut door de erflater te gebeuren zoals bij het eigenhandig testament. Dit houdt in dat zelfs een familielid of een vriend van de erflater het testament kan opschrijven. Het speelt ook geen rol in welke taal het internationaal testament wordt opgemaakt. Nadat het internationaal testament aan de notaris werd aangeboden, zal hij een “verklaring van ontvangst” opmaken.

Ons advies

Verblijft u in het buitenland en wenst u een dergelijk internationaal testament tot stand te brengen, dan neemt u toch best contact op met een plaatselijke notaris. Op die manier hebt u zekerheid dat uw testament wel degelijk correct tot stand werd gebracht en aan de juiste regels beantwoordt. Weet dat in de praktijk vele testamenten betwist worden door bepaalde erfgenamen.

Auteur:
Solange Tastenoye