Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Lea Sophie Suhr en Nicole Wedell von Leupoldt

Bruggen bouwen tussen en met expattalent

Getalenteerde expats zijn vaak niet alleen, maar vergezeld van een partner, die ook aan een loopbaan bouwt. Lea Sophie Suhr en Nicole Wedell von Leupoldt ervoeren het zelf. Daarom startten ze Talent Interlock op, want er zijn voldoende redenen om te investeren in de ondersteuning van het gezin van de internationale werknemer. Ze helpen expatpartners bij het opbouwen van een nieuw sociaal en professioneel netwerk, het zoeken naar werk en bieden ondersteuning bij het aanpassen aan het dagelijks leven in een nieuwe omgeving.

Carrière-uitdaging

Talent stopt niet aan de landsgrenzen en wereldwijde mobiliteit is de nieuwe realiteit. Hoewel dit geweldige kansen biedt voor de expat, daagt het de wederhelft ook uit om een houvast te vinden in het nieuwe woonland, zeker op professioneel vlak. Dat komt vaak neer op een totaalafrekening met het leven dat je voorheen leidde. “Dat is zo voor een expat, maar nog veel meer voor de expatpartner voor wie de carrière-uitdaging groter is. Ook al zijn de skills aanwezig, vanzelfsprekend is het niet om een loopbaan op te starten op een nieuwe bestemming. Onze eigen ervaring werd onze bestaansreden. We erkennen en beantwoorden die specifieke nood. Een expatriatie is een mooie, boeiende, maar soms ook moeilijke ervaring.”

“We focussen op de rol van de familie en in het bijzonder de expatpartner die bijdraagt tot een succesvolle expatriatie. We bieden tools en coaching aan om een loopbaan op te zetten in het nieuwe land. Dat we het zelf ervoeren, voegt een extra dimensie toe in gesprekken met bedrijven.” Hier ligt de meerwaarde van Talent Interlock. Het bouwt bruggen tussen talent met een op maat gesneden loopbaanbegeleiding en voorbereiding op de lokale arbeidsmarkt voor partners. Het ondersteunt professionele ontwikkeling met CV-workshops, informeert over studiemogelijkheden en helpt bij het opbouwen van een netwerk.

Erkenning en waardering

De situatie is voor velen herkenbaar: één partner krijgt een job als expat aangeboden. Meestal volgt dan de afweging of al dan niet wordt ingegaan op dit professioneel aanbod. Vanuit expatoogpunt klinkt het mooi, want een vastomlijnde structuur, erkenning en een mooi salaris zijn inbegrepen. “De partner wordt veelal niet erkend. In het gezin wel, maar niet door de sociale omgeving en daar knelt het schoentje. De partner draagt de zwaarste rugzak in het relocatie-avontuur, maar krijgt er amper erkenning voor. Het avontuur trekt aan, maar voor de expatpartner gaat het proces gepaard met twijfels. Het sociaal leven moet heropgebouwd worden, vaak zonder job die structuur aan de dagen geeft.”

“In het buitenland worden emoties sterker en expatpartners botsen op vragen als: ‘Wie ben ik eigenlijk? Wie kan ik zijn?’ Je job opgeven kan heel onwennig aanvoelen. Voor een geslaagde expatmissie is het van primordiaal belang om met z’n tweeën aan hetzelfde laken te trekken. Je vormt een team dat een expeditie aangaat. Wiens loopbaan geven we voorrang? Want wie zijn job opgeeft, verliest ook het bijhorende loonzakje. Worden de rollen op zeker moment omgedraaid? Hoewel expatpartners vaak zelfstandig en creatief zijn in het vinden van hun weg, is het soms ook vloeken. Voor wie gevraagd wordt in het buitenland gebeurt alles, de partner moet het zelf uitzoeken. Vaak blijkt dat erg uitputtend en demotiverend. Iets waarbij werkgevers moeten stilstaan.”

Succesrate

Uit wiens oogpunt bekijk je het welslagen van een expatriatie trouwens? Vanuit de werkgever, werknemer of de partner?  Het resultaat wordt vaak afgewogen op basis van het succes voor het bedrijf. Behoorlijk eenzijdig is dat, ook al is het de onderneming die investeert. Veelal telt de familie niet mee in die afweging. Nochtans heeft een bedrijf er alle baat bij om zich ook om de partner te ontfermen. “Werkgevers zoeken de beste mensen. Zijn deze internationaal, dan breng je vaak gezinnen binnen. De groeiende behoefte aan high potentials maakt van het aanbieden van dual career services een grote toegevoegde waarde voor een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het binnenhalen van talent. Wil je dat talent behouden dan moet je je profileren, met employer branding bijvoorbeeld. Worden partners niet goed begeleid, dan straalt dat af op de perceptie van het bedrijf. Met geld alleen koop je geen goodwill. Meer aandacht en erkenning voor de partner werpen hun vruchten af.”

“Idealiter draagt het HR-beleid reeds tijdens de rekruterings- en onboardingfase bij aan de ondersteuning van de partner. Wij offreren een buddyprogramma, in functie van integratie, maar ook een business mentorships programma voor wie een carrière ambieert. Nieuwkomers worden gekoppeld aan ervaringsdeskundigen. De eerste weken zijn de belangrijkste. Zo laat je geen gat in jouw cv of eigenwaarde groeien. Op korte termijn tast het jouw eigen zelfvertrouwen aan, maar op middellange termijn ook je gevoel in de relatie.”

Toegevoegde waarde

Die pool aan talent van expatpartners blijft te vaak onder de radar en daar wil Talent Interlock iets aan doen met een verscheidenheid aan oplossingen. Als ervaren expatpartners kennen ze de uitdagingen gelinkt aan een expatriatie. “Wat vragen wij? Flexibele werkuren en daarmee bedoelen we niet noodzakelijk 50%. Feit is dat zonder een sociaal netwerk voor kinderopvang en de praktische gevolgen van de verhuizing zijn twee voltijdse banen moeilijk te combineren. Daarnaat hopen wij dat werkgevers buitenlandse ervaringen en motivatie evenhoog inschalen als een lokaal diploma. Tenslotte pleiten en wij voor een toegankelijke werkvergunningen.”

Talent Interlock is gespecialiseerd in het koesteren van dit internationaal talent met op maat gemaakte trainingen, jobcoaching en integratieprogramma's om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het biedt end-to-end oplossingen voor internationaal talent en wil een platform aanreiken tussen mentors en personen die er nood aan hebben. “Er zijn mogelijkheden, als freelancer of in een andere vorm. Wij willen bruggen bouwen tussen en met dat talent. Het is de basisbehoefte van een mens, de wil om te behoren tot een gemeenschap, een jobgemeenschap ook. Het is onze missie om dat talent niet verloren te laten gaan.”
 

Info: talentinterlock.com
Tekst: Koen Van der Schaeghe