Overslaan en naar de inhoud gaan
x
pensioendossier

Als Belg een testament maken in het buitenland

Waar men ook woont ter wereld, eenieder wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd: een overlijden van een dierbare. Alsof dat nog niet erg genoeg is, zal er nagegaan worden wie zijn goederen zal erven. Laat het nu net dit laatste zijn waar vaak problemen ontstaan. Mensen die weten dat er na hun overlijden moeilijkheden zullen ontstaan tussen hun erfgenamen, maken meestal een testament op. Door dit testament willen zij de ruzies voor zijn. Maar wat nu indien men in het buitenland woont en men een testament wil opmaken?

Een testament opmaken in België​

Voor een Belg die in België woont en er aldaar zijn goederen wenst te verdelen via een testament, zijn er twee soorten testamenten nl. het eigenhandig testament en het notarieel testament.

Een “eigenhandig” testament moet volledig door de erflater eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend worden.

Een “notarieel” testament wordt opgemaakt bij de notaris in het bijzijn van twee getuigen. De erflater dicteert zijn laatste wil en de notaris schrijft het testament op. Daarna zal dit testament geregistreerd worden in het CRT (Centraal Register voor Testamenten).

Opgepast!

Het Belgisch erfrecht is sinds kort gewijzigd, maar er blijven nog steeds “reservataire” erfgenamen bestaan; dit zijn bijvoorbeeld de kinderen. Zij hebben altijd recht op een “reserve”, een deel van de nalatenschap. In zo’n geval kan de erflater dus niet al zijn goederen via een testament aan iemand anders overmaken! Alleen het deel dat overblijft na de aftrek van de reserve voor de kinderen, zal hij kunnen overmaken aan wie hij wenst!

Het is echter mogelijk dat een Belg in een ander land woont waar deze reserve niet bestaat!

Hij doet er in zo’n geval goed aan om een plaatselijke notaris te consulteren.

Een testament maken in het buitenland​

Naast het notarieel testament en het eigenhandig testament, bestaat inderdaad de mogelijkheid dat men als Belg een zogenaamd “Internationaal testament” opmaakt.

Een “Internationaal testament” is nuttig vanaf het moment dat er een “vreemd element” aan te pas komt. Dit betekent bijvoorbeeld wanneer de erflater in het buitenland verblijft, of een goed is gelegen in een ander land.

Hoe gaat een dergelijke Internationaal testament in zijn werk?

In de eerste plaats moet dit Internationaal testament duidelijk zijn, diegene die het opmaakt moet zich op een duidelijke manier kenbaar maken, de erfgenamen moeten duidelijk vermeld worden, hun adressen moeten nagekeken worden, enz…

Het Internationaal testament wordt overhandigd aan een notaris. Dit gebeurt in het bijzijn van 2 getuigen en de notaris maakt hiervan een “verklaring” op.

Vormvereisten

De twee getuigen moeten aanwezig zijn, zij kunnen door niemand anders vervangen worden, zelfs niet door een tweede notaris!

Het Internationaal testament moet schriftelijk tot stand gebracht worden, het mag ook getypt worden maar dit hoeft niet absoluut door de erflater te gebeuren zoals bij het eigenhandig testament. Dit betekent dat zelfs een familielid of een vriend van de erflater het testament kan opschrijven! Ook is het niet belangrijk in welke taal het Internationaal testament wordt opgemaakt.

Opgepast!

Een erflater die zijn laatste wil uitdrukt bijvoorbeeld in een filmpje of videoboodschap, kan NIET! Ook een testament met twee opstellen gaat NIET! Alleen de erflater kan een testament opmaken; wenst de partner van de erflater ook een testament op te maken, dan zal deze er zelf één moeten opstellen!

Nadat het Internationaal testament aan de notaris werd aangeboden, zal hij een “verklaring van ontvangst” opmaken.

Wenst u als Belg in het buitenland een Internationaal testament op te maken, dan stapt u best naar een plaatselijke notaris. Deze kan u hierin verder begeleiden.

Vanuit het buitenland een Belgische nalatenschap aanvaarden?

De vraag kan ook gesteld worden wat u als Belg in het buitenland moet doen indien u meent aanspraak te kunnen maken op een erfenis in België?

In zo’n geval wendt u zich best tot het consulaat. Het consulaat kan nagaan of de overleden persoon die in België woonde, een testament had opgemaakt. Dit wordt gecontroleerd bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT).

Tekst: Solange Tastenoye

Auteur:
Admin