Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Gezinstoelagen

Welk land er verantwoordelijk is voor je sociale zekerheid, dus ook je gezinstoelagen (kinderbijslag, opvoedingstoelagen, ouderschapsverlof enz.), hangt af van je economische situatie en je woonplaats, niet van je nationaliteit. De nationale wetgevingen bepalen onder welke voorwaarden je als ouder gezinstoelagen krijgen. Meestal heb je recht op toelagen in een bepaald EU-land als:

  • je daar werkt
  • je er een uitkering of pensioen ontvangt via het socialezekerheidsstelsel van dat land
  • je daar woont

Het hele gezin woont in hetzelfde land

Als je met je hele gezin in een ander EU-land gaat wonen en alleen daar onder de sociale zekerheid valt, krijg je de toelagen waar je in dat land recht op hebt. Ben je voor minder dan 2 jaar gedetacheerd in het buitenland? Dan blijf je onderworpen aan Belgische sociale zekerheid en behoud je dus de Belgische gezinstoelagen.

Jij en je gezinsleden wonen in verschillende landen

De bevoegde instanties zullen rekening houden met de situatie van beide ouders. Aan de hand van prioriteitsregels besluiten ze welk land de verantwoordelijkheid heeft voor het verstrekken van de toelagen. Je zal altijd de maximale toelage krijgen waar je recht op hebt.

Waar vraag ik gezinstoelagen aan?

Je kan je gezinstoelagen aanvragen in elk land waar jij of de andere ouder recht hebben op toelagen. Het land waar je de aanvraag indient, deelt de aanvraag met alle bevoegde landen. Controleer bij de nationale overheid welke termijnen er gelden voor gezinstoelagen. Als je te laat bent, kan je het recht op een toelage verliezen. Bekijk het overzicht van alle nationale contactpunten.

Kinderbijslag in België?

In januari 2019 werd de kinderbijslag geregionaliseerd. In Vlaanderen heet het nu "Groeipakket" en wordt het beheerd door 5 verschillende uitbetalers. Je kan zelf kiezen welke uitbetaler jouw voorkeur geniet. In andere regio's van het land is een andere regeling van toepassing.

Meer info:

Vlaanderen: www.groeipakket.be | Brussel: www.iriscare.brussels | Wallonië: www.avig.be | Duitstalige gemeenschap: www.ostbelgienlive.be/kindergeld

 

 

Bron:

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_nl.htm