Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Belgische verkiezingen in het buitenland

Alle kiesgerechtigde landgenoten die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich registreren als kiezer. Dat gebeurt dus niet automatisch. Voor  elke verkiezing zal je moeten bevestigen op welke manier je wil stemmen: persoonlijke stemming in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post, stemming bij volmacht in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post of stemming per briefwisseling. Het stemrecht voor Belgen in het buitenland beperkt zich tot het federale niveau.

Contacteer je bevoegde ambassade of consulaat voor meer informatie over de verkiezingen in het buitenland.

Bron:

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/stemrecht-en-stemplicht-bij-verkiezingen/kunnen-belgen-het-buitenland-deelnemen-aan-verkiezingen-belgie

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_buiten_eu