Working-Holiday projecten

In Nieuw-Zeeland, Canada & Australië krijgen Belgische jongeren tot 30 jaar oud de mogelijkheid om er te verblijven en tegelijk te werken voor een periode van maximum één jaar. Dit is het gevolg van een overeenkomst tussen België en deze drie landen. Belgische jongeren kunnen een visum aanvragen dat hen de gelegenheid biedt om op vakantie te gaan en er – telkens voor voor een maximum periode van 3 maanden – voor verschillende werkgevers te werken, zonder bijkomende goedkeuring.

Omdat deze landen ook gelijkaardige overeenkomsten met andere Europese landen hebben, hanteert men een quota. Het aantal jongelui dat jaarlijks een Working Holiday Visum (WHV) toegekend krijgt, is gelimiteerd.

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een WHV moet je:
–– aannemelijk maken dat je hoofddoel het maken van een reis is, en een vakantie door te brengen, waarbij de mogelijkheid om te werken slechts bijzaak is.
–– tussen 18 en 30 jaar oud zijn op het ogenblik dat je je aanvraag indient.
–– in het bezit zijn van een geldig paspoort.
–– in het bezit zijn van een geldig retourbiljet of dan wel voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet te kopen.

–– over voldoende financiële middelen beschikken om in je behoeften te voorzien
gedurende je verblijf in het andere land.
–– nog nooit van deze regeling gebruik hebben gemaakt.
–– een officieel document voorleggen dat je eerbaarheid aantoont.
–– een verzekering hebben aangegaan.

Visa & belastingen
De algemene regel is dat je de aanvraag tot voorlopig verblijf indient bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager. Meer info omtrent het visum kan je ook terugvinden op officiële sites van het bevoegde land.

Wanneer je werkt in een ander land moet je een taxnumber aanvragen. Dat is heel eenvoudig en doe je online. Op het einde van je verblijf geef je een overzicht door van hoeveel je verdiende. Op basis daarvan krijg je belastingen terug.

België heeft met deze landen verder een dubbelbelastingverdrag om te vermijden dat je twee keer belastingen zou betalen.

Ziekteverzekering
België heeft met deze drie landen een overeenkomst in verband met de gezondheidszorgverzekering. Dankzij deze overeenkomst hebben personen, die onderworpen zijn en blijven aan de Belgische verplichte ziekteverzekering en tijdelijk naar Australië, Nieuw-Zeeland of Canada reizen, recht op geneeskundige zorg in het wettelijk (publiek) gezondheidszorgstelsel, net zoals de lokale inwoners.

Wat moet je doen? Voor je vertrek moet je bij je Belgische verzekeringsinstelling (ziekenfonds) een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen. Die geeft je gedurende jouw tijdelijk verblijf in Australië, Nieuw-Zeeland of Canada recht op de geneeskundige verstrekkingen die, gelet op jouw gezondheidstoestand, (onmiddellijk) nodig zijn. Ook voor je visumaanvraag moet je kunnen aantonen
dat je verzekerd bent tegen ziektekosten. Vraag bij je zorgverzekeraar na welke kosten precies worden gedekt tijdens je verblijf. Een extra reisverzekering is zeker aan te raden. Bij een verblijf van langere duur, naar bv. Australië, is het aanbevolen om je te registeren bij het dichtstbijzijnde Medicare-kantoor op vertoon van je paspoort en uw EZVK. Na registratie ontvang je dan een Medicare Card.

Verder

Naast Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, werken ook Taiwan en Zuid-Korea met Working Holiday Visas.

Geïnteresseerd in een Working Holiday ervaring in één van deze landen? Meer informatie vind je op de overheidswebsites van de Working Holiday-landen:

Hou er rekening mee dat het aantal Working Holiday Visums dat door Canada, Taiwan en Zuid-Korea verdeeld wordt, beperkt is. Canada geeft jaarlijks 750 Belgische jongeren de kans om hun land met zo’n visum te bezoeken, Taiwan en Zuid-Korea ieder 200. Voor Australië en Nieuw-Zeeland is er geen maximum.