Visum van de maand - Treaty Trader & Investor Visa

De nieuwe rubriek Visum van de maand tracht op een behapbare manier de werkwijze van verschillende Amerikaanse visa uit te leggen. Amerika spreekt nog steeds tot de verbeelding van vele aspirantemigranten, maar de stap om effectief te emigreren of voor langere tijd naar het land van melk en honing te vertrekken, is geplaveid met praktische obstakels. Of toch, zo denkt men, wanneer men het kluwen van visums en andere administratieve formulieren voor zich krijgt. Met de hulp van de Amerikaanse ambassade in Brussel, tracht VIW aan de hand van deze rubriek duidelijkheid te scheppen in de vereiste administratieve formaliteiten die bij de verschillende visumvormen horen. Het eerste visum van de maand wordt het Treaty Trader & Investor Visa, of het E-1 en -2 visum.

Algemeen

​Algemeen beschouwd, moeten buitenlanders die de VS willen betreden in het bezit zijn van een visum: ofwel van een niet-immigrantenvisum voor een tijdelijk verblijf ofwel van een immigrantenvisum voor een permanent verblijf. 

Het Treaty Trader (E-1) en het Treaty Investor (E-2) visum worden uitgevaardigd aan inwoners van de landen waarmee de VS een handels- en navigatiepact afsloot. België en de VS tekenden deze verdragen in 1963. 

De aanvrager van het E-1 en E-2 visum moet aan bepaalde vereisten voldoen, namelijk:

  • Naar de VS komen om deel te nemen aan substantiële handel, bijvoorbeeld binnen de technologie- of dienstensector, of aan gekwalificeerde activiteiten.

  • Naar de VS komen om de werking van een bedrijf of organisatie, waarin hij of zij een aanzienlijk bedrag heeft geïnvesteerd, uit te bouwen of te leiden.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het E-1 of E-2 visum, kan u volgende website consulteren: https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/treaty.html

Hoe een E-1/E-2 visum aanvragen?

Elke land volgt specifieke aanvraagprocedures wanneer het aankomt op de E-1 en E-2 visums. De stappen die in deze tekst worden overlopen, zijn specifiek voor België en de ambassade van Amerika in Brussel. 

  • De aanvrager moet eerst de aanvraagkosten betalen. Dit gebeurt online via https://usvisa-info.com/
  • Via de betalingspagina wordt er gevraagd een visumpakket samen te stellen en dit op te sturen naar de Amerikaanse ambassade in Brussel. 

  • Wanneer een consulaire medewerker het pakket heeft beoordeeld, krijgt u een automatische e-mail waarin u wordt teruggeleid naar de informatiepagina om een visuminterview vast te leggen of om bepaalde extra documenten binnen de  dertig dagen op te sturen. (De beoordelingstermijn wordt momenteel geschat op zes weken.)

Waaruit bestaat een E-1/E-2 pakket?

Het pakket dat u moet samenstellen bij de visumaanvraag mag maximum veertig dubbelzijdige bladzijden bevatten. Grotere pakketten worden niet aanvaard! De papieren moeten samengevoegd worden in een map met labels voor elke duidelijk afgebakende sectie. Voeg geen brochures, foto’s of zakenplannen toe.

Volg de stappen en de instructies die aangegeven worden op de website nauwkeurig en u kan uw visumpakket zonder problemen zelf samenstellen. Hiervoor hoeft u geen derde partij in te huren.

Visuminterview

Vóór het interview moet u eerst uw onlineaanvraag vervolledigen door uw visumaanvraag voor een niet-immigrant, het DS-160 formulier, in te vullen en af te printen. De print van de bevestigingspagina brengt u mee naar het visuminterview. Wanneer u het DS-160 formulier vervolledigt, laadt u ook uw foto, die moet voldoen aan de officiële vereisten, op.

Ongeveer zes weken na het opsturen van uw pakket, ontvangt u een e-mail, die u aanspoort een visuminterview in te plannen bij de Amerikaanse ambassade in Brussel. Dit kan online of via telefoon.

Voordat u naar uw visuminterview komt, moet u de aanvraagkosten storten. Hou het betalingsbewijs hiervan bij. Tijdens deze voorbereidingsfase zal u de volgende documenten moeten verzamelen: 

  • Paspoort

  • Print van de bevestigingspagina van het DS-160 formulier

  • Een betalingsbewijs van de aanvraagkosten

  • Foto (een fysiek exemplaar van de geüploade foto)

  • De niet-immigrant Treaty Trader/Investor aanvraag (DS-156E formulier)

Tijdens het visuminterview zal een consulair medewerker beoordelen of u in aanmerking komt voor het visum. Er zullen digitale vingerafdrukken genomen worden als onderdeel van het aanvraagproces. Het kan zijn dat uw aanvraag bijkomende administratieve processen vereist. Hierover wordt u door de consulaire medewerker ingelicht.

Wanneer het visum wordt goedgekeurd, kan u een extra aangiftekost betalen en wordt u verteld hoe uw paspoort met het visum terug in uw bezit zal geraken. Nadat u uw visum hebt ontvangen, kan u verdere reisplannen maken en naar de VS vertrekken als handelaar of investeerder.  

Verblijf verlengen

Wenst u aan het einde van uw visumtermijn uw verblijf in de VS te verlengen, dan moet u de website van USCIS raadplegen: http://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay.

Statuswijziging

Wenst u uw status in de VS te wijzigen, dan moet u de website van USCIS raadplegen: http://www.uscis.gov/visit-united-states/change-my-nonimmigrant-status-category/change-my-nonimmigrant-status

Goede raad!

Aangezien u geen garantie heeft dat uw visumaanvraag goedgekeurd wordt, is het van groot belang nog geen tickets te boeken of definitieve reisplannen te maken voordat u uw visum daadwerkelijk hebt ontvangen.

Een visum is, indien het niet wordt teruggeroepen of geannuleerd, geldig tot aan de vervaldatum. Ook al kleeft het in een vervallen paspoort, het blijft geldig tot aan de einddatum.

Info: https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/treaty.html en https://be.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/