Vervroegde terugkeer

Als je na een korte periode in het buitenland terugkeert naar België, kan de vraag rijzen of je je centrum van familiale en economische belangen wel effectief in het buitenland hebt gevestigd.

De Belgische administratie bepaalt in haar richtlijnen dat wie binnen de 24 maanden na vertrek uit België terugkeert, geacht wordt zijn fiscale woonplaats in België te hebben aangehouden. Bijgevolg zal je aangifte speciaal en eventuele aangifte in de belasting niet-inwoner herzien worden als Belgisch rijksinwoner, met eventueel een toepassing van vrijstelling onder progressievoorbehoud.

Dit kan soms drastische gevolgen hebben als je van een land terugkeert waarmee België geen dubbelbelastingverdrag of geen vrijstelling voor buitenlands inkomen toekent zoals o.a. Bahrein, Qatar en V.A.E.