VIW visie en structuur

Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats. Er moeten zoveel mogelijk nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. VIW wil jongeren in Vlaanderen de mogelijkheden tonen van de grote wereld, van het internationale, in denken en in doen.

Voor dit alles hanteert het twee sporen en staan de volgende middelen ter beschikking:

​De knowhow van de stichting Vlamingen in de Wereld zijn de mensen. Haar vertegenwoordigers en elke uitgeweken Vlaming op zich. Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd. Een woord met een ietwat eufemistisch karakter. Maar stel, u zoekt een school voor uw kinderen in Adelaide, Australië. Op wiens interpretatie van het onderwijsniveau en de scholenverschillen gaat u voort? Of op welke basis kiest u lokaal een tandarts, makelaar … Een tip van een landgenoot is veel waard. Je hebt immers dezelfde roots en een soortgelijk referentiekader.

Raad van bestuur

​Voorzitter: Eddy Bonne
Ondervoorzitter: Steven Van Laer

Jan Buysse | Rik Decan | Filip Declercq | Lot De Geyter | Danielle Deli | Veerle Denaux | An Descheemaeker | Prakash Goossens | Guido Gysemans | Paul Hegge | Greta Ickx | Thomas Jansseune | Guido Jouret | Sylvain F. Kempeneers | Romain Meeusen | Ine Mortelmans | Stefan Nerinckx | Johanna Neyt | Kathleen Nuyens | Marc Quintyn | Sven Rooms | Matteo Seregni | Wim Staessens | Claire Tillekaerts | Stijn Van Bosstraeten | Nathalie Van der Perre | Marc Vandijck | Jan Van Doren | Ria Van Elslande | Piet Van Hove | Guido Van Huylenbroeck | Remi Vermeir | Diane Verstraeten 

Dagelijks bestuur

Eddy Bonne | Stefan Nerinckx | Johanna Neyt | Stijn Van Bosstraeten | Steven Van Laer | Remi Vermeir | Diane Verstraeten 

Internationaal secretariaat in Brussel

Directeur:
Koen Van der Schaeghe

Administratie en boekhouding:
Annick Van Laethem

Adviesverlener emigratie/expatriatie:
Anne Cruyt

Webmaster en Databeheer:
Davey De Laet

Wereldwijd netwerk van VIW-vertegenwoordigers