Stemmen in het buitenland

Alle kiesgerechtigde landgenoten die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich registreren als kiezer. Dat gebeurt dus niet automatisch. Je zal, net als een Belg die in België woont, in een kieskring ingeschreven zijn en voor elke toekomstige federale verkiezing dus ook automatisch als kiezer beschouwd worden. Je moet alleen voorafgaand aan elke verkiezing bevestigen op welke manier je wil stemmen: persoonlijke stemming in een Belgische gemeente of een diplomatieke of consulaire post, stemming bij volmacht in een Belgische gemeente of een diplomatieke of consulaire post of stemming per briefwisseling zijn de opties.

Als je ingeschreven was in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente vóór je vertrek naar het buitenland, of als je geboren bent in België, is de naam van de gemeente waar je gaat stemmen automatisch aangebracht op het formulier dat je zal ontvangen. Jouw stem zal in die gemeente en bijhorende kieskring geregistreerd worden.

Het stemrecht beperkt zich tot het federale niveau. Uitgeweken Vlamingen kunnen tot dusver niet stemmen voor het Vlaams Parlement.