Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Overzeese sociale zekerheid

Overzeese Sociale Zekerheid - Nieuw vanaf 1 januari 2019

Door een wijziging van de wet die de verzekering van de geneeskundige verzorging in België organiseert, zullen de begunstigden van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid (= verzekerden die professioneel niet actief zijn) die in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte* of in Zwitserland wonen, vanaf 1 januari 2019 recht hebben op de terugbetaling van geneeskundige zorgen bij een Belgisch ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Eind 2018 zullen de begunstigden op wie deze wetswijziging van toepassing is, een aangetekende brief krijgen waarin ze verzocht worden om zich bij één van bovenvermelde verzekeringsinstellingen in te schrijven. Deze brief en de documenten in bijlage moeten gevoegd worden bij het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende inschrijvingsformulier. 

Continuïteit in de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging in België

De beoogde begunstigden zullen - verplicht en zo snel mogelijk - de nodige stappen moeten zetten om zich in te schrijven bij een Belgisch ziekenfonds naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, dit omdat hun recht bij de overzeese sociale zekerheid op 31 december 2018 afloopt. De onkostennota's van geneeskundige prestaties in België die vanaf 1 januari 2019 ontvangen worden, zullen naar het nieuwe ziekenfonds of de HZIV gestuurd moeten worden.

Continuïteit in de terugbetaling voor de verzekerden die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland wonen

De RSZ - Overzeese Sociale Zekerheid zal aan de Europese kassen waarbij de personen geregistreerd zijn die de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging genieten en die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte* of Zwitserland wonen, een document sturen om het recht op 31 december 2018 te beëindigen. Vervolgens zal het nieuwe Belgische ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een document voor registratie voor dekking van ziektekosten (S1) met 1 januari 2019 als aanvangsdatum sturen naar hetzij de Europese kas van de woonplaats van de begunstigde, hetzij aan de begunstigde zelf, als die nog niet geregistreerd is bij een socialezekerheidskas in het land waar hij verblijft. 

*De Europese Economische Ruimte = de lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein