Onderworpen aan de sociale zekerheid van het gastland

Als je niet onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid, heb je in principe ook geen recht meer op dekking voor gezondheidszorg ten laste van België. Je hebt misschien recht op gezondheidszorg op basis van de lokale sociale zekerheid die je betaalt, via de DOSZ-verzekering die je hebt afgesloten of via een privéverzekering.

Wat moet je als werknemer doen?

In theorie betaalt de werkgever de sociale bijdragen, dus moet hij de aanvraag doen voor de twee maal zes maanden. Hij krijgt van de RSZ dan ook een attest dat de werknemer effectief onderworpen blijft aan de Belgische wetgeving. Op het loon wordt een bijdrage voor de Belgische sociale zekerheid ingehouden.

Spreken we over een niet-verdragsland, dan interesseert het gastland zich hieraan niet. Dat is immers interne Belgische wetgeving. Zegt de lokale wetgeving dat eenieder op dat grondgebied moet bijdragen in de gezondheidszorg, dan is de Belg daar ook toe verplicht.

De werknemer moet in principe niets doen en mag verlangen dat zijn werkgever de nodige papieren in orde brengt. Niettemin is het interessant om te weten of de werkgever de demarche al dan niet gedaan heeft. Duidelijkheid is de boodschap als je niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan. Ben je de enige vertegenwoordiger van een bedrijf in het buitenlands filiaal, dan zullen de lokale overheidsdiensten in eerste instantie immers ook bij jou aankloppen.