Onderwijs zonder grenzen

Er is een onderscheid tussen enerzijds basis- en secudair onderwijs, waarbij het kind de emigrerende of expatriërende ouder(s) vergezelt. Anderzijds hoger onderwijs, waarbij de student vaak op eigen initiatief naar het buitenland vertrekt.

Expats die voor hun werk tijdelijk in het buitenland wonen, zitten met meer opvoedingsvragen eigen aan de migratie dan Vlaamse ouders die voorgoed naar een ander land getrokken zijn. De onderwijsvraagstuk is veruit de grootste zorg van ouders die overwegen naar het buitenland te vertrekken en vele haken daarop af. Maar ook de mate waarop hun kroost na afloop van de expatriatie terug kan inschakelen in het reguliere Vlaamse onderwijs is een aandachtspunt. Goed onderwijs voor de kinderen, het kiezen van geschikte scholen en de ontwikkeling van hun Nederlandse taalvaardigheden: het zijn zaken die elke expat hoog in het vaandel draagt. Een mogelijke onderwijsvorm voor kinderen van kosmopolitische ouders is het International Baccalaureate (IB).

Waar u vandaag ook bent en morgen heengaat, Nederlandstalig onderwijs is wereldwijd mogelijk. Zowel voor kinderen in het basis- als in het voortgezet onderwijs, zowel in deeltijd als volledig en zowel via een school als op afstand. Dankzij het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kunnen kinderen en jongeren bij terugkeer een goede aansluiting vinden op het onderwijs in Vlaanderen. Wereldwijd volgen 13.500 Vlaamse en Nederlandse leerlingen Nederlands onderwijs. Zij doen dit op NTC-scholen (Nederlandse Taal & Cultuur) als onderdeel van of als aanvulling op het internationaal of lokaal onderwijs, via Nederlandse scholen, Europese scholen of via afstandsonderwijs.

Een bepalende onafhankelijke instantie in heel dit gegeven is de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). NOB ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het Nederlands Ministerie van Onderwijs middels een bescheiden subsidie. De onderwijskwaliteit van bij NOB aangesloten scholen en organisaties voor afstandsonderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Jarenlang was VIW als belangenorganisatie de enige Vlaamse speler die aandacht vroeg voor dit vraagstuk. Een recent initiatief, door VIW ondersteund, in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, leidde tot een resolutie. Vlaanderen zal in de toekomst nauwer samenwerken met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Dit moet de toegang van Vlaamse kinderen tot Nederlandse initiatieven vergemakkelijken en de deur openzetten voor Vlaamse leerkrachten in een Nederlandse lespunten; en op termijn zelfs een curriculum met meer Vlaamse accenten.