Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Intervention Manager Menselijke mobiliteit en Werkgelegenheid

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

"Towards a Holistic Approach to labour Migration Governance and labour Mobility in North Africa" (THAMM) is een programma met meerdere belanghebbenden. Het heeft tot doel de actoren van de beroepsopleiding en de werkgelegenheid in Marokko en Tunesië te begeleiden om werkgelegenheid te creëren voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe kansen. Tegelijk zet het in op de ontwikkeling en versterking van de vaardigheden van deze mensen met het oog op hun beroepsinschakeling.

Enabel voert een van de onderdelen van dit programma uit in samenwerking met het Duitse Ontwikkelingsagentschap (GIZ), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Enabel ontwikkelt partnerschappen voor de versterking van arbeidsmobiliteitsprogramma's die ten goede komen aan de landen van herkomst en bestemming en aan mensen van wie de vaardigheden worden verbeterd en aan wie arbeidskansen worden geboden, in de Europese Unie, Marokko en Tunesië.

Functiebeschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project in de drie landen: de inhoud, de planning, de financiële uitvoering en de kwaliteit van het project;
 • Je coördineert de realisatie van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken;
 • Je zorgt voor de coördinatie met de andere onderdelen van het THAMM-programma, meer bepaald met GIZ, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en andere onderdelen die eventueel worden toegevoegd;
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties. Je zorgt voor de communicatie tussen de THAMM-partners, met name de nationale partners, GIZ, IOM en ILO, met de ambassades en met de donor (op het niveau van Marokko en Tunesië en in Brussel);
 • Je coördineert het leerproces over hoe een interventie bijdraagt aan de ontwikkeling van een sector en het thema internationale mobiliteit;
 • Je geeft leiding aan het team dat onder jouw hiërarchische verantwoordelijkheid staat;
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie om prestatiemonitoring, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk te maken.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Masterdiploma in sociale wetenschappen of gelijkwaardig.

Vereiste ervaring

 • Ten minste 5 jaar relevante ervaring met het beheer van internationale ontwikkelingsprojecten;
 • Ten minste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van migratie en/of internationale mobiliteit of professionele inschakeling;
 • Minimaal één relevante werkervaring buiten het eigen land;
 • Ervaring met een of meer door de Europese Unie gefinancierde projecten is een pluspunt, evenals ervaring met projecten die worden gefinancierd door het Noodtrustfonds van de Europese Unie voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika;
 • Ervaring als teamleider;
 • Ervaring in verschillende projecten is een pluspunt.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een gedegen kennis van projectmanagementmethoden;
 • Je hebt een zeer goede kennis op het gebied van migratie en internationale mobiliteit;
 • Je hebt een gedegen kennis van het gebied van opleiding en werkgelegenheid;
 • Je hebt vaardigheden in de coördinatie van publiek-private, publiek-publieke, privaat-private partnerschappen;
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie;
 • Gezien de internationale context waarin je gaat werken, spreekt en schrijf je vloeiend Frans en Engels. Er spelen ook partners in Vlaanderen (België) mee, daarom is een goede kennis van het Nederlands een troef;
 • Kennis van het Arabisch is ook een troef.

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een afwisselende functie in een internationale omgeving;
 • Een contract van 24 maanden, verlengbaar met 12 maanden. De eerste 24 maanden ben je in Tunis gevestigd. De plaats van tewerkstelling van de laatste 12 maanden wordt bepaald aan de hand van de behoeften van de interventie (Tunis of Brussel). Gedurende de eerste 24 maanden zijn er frequente nationale verplaatsingen (één keer per week) en zijn er regelmatig reizen naar Marokko (Casablanca en Rabat) en België (Brussel) gepland, minstens één keer per kwartaal;
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.;
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. De kandidaten worden enkel gekozen op basis van hun competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 20/08/2020, en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Tunesië
Solliciteren voor: