Dat er een rechtstreekse link is tussen geboorte en nationaliteit, is logisch. Sinds 2007 laat ons land het bezitten van een dubbele...

Alle kiesgerechtigde landgenoten die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich...

Er zijn heel wat gevolgen van een overlijden, maar wanneer het plaatsvindt in het buitenland, is de situatie zo mogelijk nog...

Pagina's