Ik vertrek

Should I stay or should I go? Het is en blijft een persoonlijke hamvraag. Migratie is een onderwerp dat dagelijks de media haalt, maar het is niet die migratie die de stichting behandelt. Vlaamse migranten en expats vertrekken vanuit een andere achtergrond: ze hoeven het land niet uit om politieke of economische redenen; maar ze vertrekken bewust en vrijwillig, bijvoorbeeld omdat ze toe zijn aan een andere omgeving en uitdaging. Het aanpassingsproces ziet er anders uit dan dat van iemand die uit noodzaak vertrekt. Natuurlijk moeten ook deze zogenaamde globals een thuisgevoel creëren bij hun tijdelijke en zeker bij een permanente migratie.

Bezint eer ge begint
Veel mensen denken erover Vlaanderen te verlaten en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Geen eenvoudige beslissing, zowel praktisch als emotioneel. Wat je ook doet, verhuizen of niet, het is belangrijk om er bij stil te staan. Waarom wil je weg? Wat zoek je elders? Wat wil je veranderen in jouw leven en is dat te bereiken door te verhuizen? Ervaringsdeskundigen raden iedereen aan om de maatschappij van het land van bestemming te observeren en te proeven van de samenleving, zonder al te snel te oordelen. Emigreren is prioriteiten stellen. Doe je het voor het geld, dan blijf je er beter weg. De lonen liggen elders immers vaak lager dan in Vlaanderen.

Goede voorbereiding
We benadrukken de voordelen van een goede voorbereiding. Een gelukkige expat is een productieve expat, een goed voorbereide emigrant is een zonnetje in zijn nieuwe land. En dat geldt, én voor wie in zee gaat met een relocatiespecialist, én voor wie de touwtjes zelf in handen houdt. De basis van de frustratie van een verhuizing naar het buitenland ligt vaak bij de voorbereiding. Wie het zelf doet, moet zijn eigen personeelsmanager zijn. En waar moet je dan beginnen? Bij het begin natuurlijk.

Ingrijpende gebeurtenis
Als je besloten hebt te verhuizen, komen er heel wat facetten op jouw pad. Het is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen: voor jezelf; jouw partner; eventuele kinderen; maar ook voor (schoon-)ouders; broers of zussen; en vrienden. Het is een ingewikkeld en lang traject. Velen hebben de idee dat het allemaal zo moeilijk niet kan zijn. En toch, wie van een expatriatie eerder een rich opportunity dan een struggle wilt maken, ziet de meerwaarde van deze procesgerichte aanpak. Zie het als een (tijd)schema voor jouw emigratieverloop, waarin al de af te handelen elementen voorkomen en waarmee je dit gecompliceerde proces snel, goedkoop en zonder stress kan regelen.

Oude en nieuwe leven
Of je nu vertrekt vanuit een professioneel aanbod of niet, op een bepaald moment valt de beslissing. In regel start op dat moment ook de voorbereiding. Logischerwijze onderscheiden we twee fases: één in het land van oorsprong en één in het land van bestemming; met de effectieve verhuizing als split.

Vanaf het moment van de beslissing sta je feitelijk in een spreidstand tussen twee werelden: jouw oude en nieuwe leven. Zowel psychologisch als praktisch. Het ene moet je afsluiten, het andere moet je aankoppelen. Dit verloop bestaat uit een groep van processen die deels in het land van oorsprong en deels in het land van bestemming plaatsvinden. Noem het desgewenst een checklist. Een belangrijke tip is het inscannen van officiële documenten. Bewaar deze desnoods op een geheugenkaart, zoals een USB-stick, zodat je ze altijd bij de hand hebt. Want op de meest onverwachte momenten zal ernaar gevraagd worden. Als deze dan in de container zitten op één van de zeven wereldzeeën, dan is het wachten geblazen.

VIW informatienamiddagen
Dromen kunnen uitkomen, maar ook uit elkaar spatten. Dan is het misschien zoeken naar de lifejacket under your seat. De verwachtingen en de uiteindelijke beleving kunnen al eens uit elkaar liggen. Om een te grote onbewustheid over een aanstaand vertrek weg te nemen, organiseert de stichting Vlamingen in de Wereld geregeld informatienamiddagen omtrent emigratie. Dit om eenieder de kans te geven, zich te oriënteren op een emigratie.

Word lid van Vlamingen in de Wereld en stel je vraag via onze persoonlijke dienstverlening.