Hoofdverblijfplaats en verblijfsvergunning

Vestiging van hoofdverblijfplaats in het buitenland

Als je vertrekt uit België en je je hoofdverblijfplaats in het buitenland zal vestigen, moet je je uitschrijven uit het bevolkingsregister. Dit geldt ook voor je familieleden die meegaan. Het uitschrijven moet ten laatste de dag voor je vertrek gebeuren, door aangifte te doen bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je ontvangt dan een bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister, en je identiteitskaart blijft in dit geval nog 2 maanden geldig.

Met het bewijs van schrapping, je identiteitskaart en een bewijs van vestiging in het buitenland (zoals bv. je verblijfsvergunning of attest van woonst), kan je je laten inschrijven bij de Belgische ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats. De beslissing om je al dan niet volledig uit het Belgische bevolkingsregister te laten schrappen, kan een invloed hebben op je belastbaarheid in België, zoals verder toegelicht.

Behoud van hoofdverblijfplaats in België

Als je nog niet zeker bent of je al dan niet definitief in het buitenland blijft, kan je verder ingeschreven blijven in het Belgische bevolkingsregister als ‘tijdelijk afwezig’. Je moet je tijdelijke afwezigheid uit je woonplaats in België wel vooraf aan de gemeente melden.

Dit is enkel mogelijk voor personen die voor een maximale duur van één jaar en om beroepsredenen een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren, of voor personen die voor minder dan één jaar in het buitenland verblijven wegens zakenreizen, gezondheid, toerisme of een vakantieverblijf. Na één jaar moet je dan een definitieve keuze maken: ofwel terugkeren naar België en ingeschreven blijven in je gemeente, ofwel je definitief in het buitenland vestigen en je laten schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente.

Ook wie om studieredenen in het buitenland verblijft, kan als tijdelijk afwezig in het Belgische bevolkingsregister ingeschreven blijven, voor zover je nog over een werkelijk adres beschikt (bijv. adres van ouders) en je nog ten laste bent van het gezin in België. Hier is de duur van de ‘tijdelijke afwezigheid’ onbeperkt. Als tijdelijk afwezige word je nog grotendeels in België belast.

Verblijfsvergunning / werkvergunning / permanent resident
Zoveel landen, zoveel regels. Een verblijfsvergunning staat vaak synoniem voor een hoop papierwerk. Vertrek je naar een land van de EU, dan krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning van drie maanden, eventueel verlengbaar op basis van je identiteitskaart. Het is een pure formaliteit, binnen Europa heb je geen visum nodig. Een eenvoudige inschrijving in de nieuwe woonplaats volstaat voor het verkrijgen van je verblijfsvergunning.

Vertrek je naar een land dat geen deel uitmaakt van de EU, dan zal je een verblijfsvisum nodig hebben om een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen. Het visum wordt meestal bekomen wanneer je nog in België verblijft, de vergunning moet je ter plaatse krijgen. De hele regelgeving buiten Europa valt volledig onder de autonomie van het toekomstige gastland. Meer info hierover kan je bij de bevoegde ambassade krijgen. Het verblijfsvisum geeft je alvast het recht in het land van bestemming te verblijven, waardoor je rustig op zoek kan gaan naar een woonplaats. Pas van zodra je een definitieve woonplaats en dus een permanent adres hebt, kan je een verblijfsvergunning aanvragen.

Als je in het buitenland gaat werken, moet je verifiëren of je een vergunning nodig hebt om er legaal te mogen werken. In principe is dergelijke vergunning nooit vereist als je gaat werken in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte. Ook zelfstandigen/freelancers hebben binnen de EU nooit een werkvergunning nodig.

Wil je buiten Europa aan het werk, dan verdiep je je het best tijdig in de lokale wetgeving. Men kijkt naar je opleiding en werkervaring, en soms ook naar je leeftijd. De procedures verschillen van land tot land. Raadpleeg zeker de website van de ambassade van het land van je bestemming.

Een werkvergunning verkrijgen is vaak de gedeelde verantwoordelijkheid van je werkgever en jezelf. Voor werkgevers is het een goed idee om een specialist onder de arm te nemen die advies kan geven in verband met de procedure en de nodige documenten. Vaak is een goedkeuring van het lokale Ministerie van arbeid nodig. Deze toestemming geeft men soms enkel als het werk niet door een lokale werknemer kan worden uitgevoerd. Beschikken over bepaalde capaciteiten en kennis die schaars is in het betreffende land heeft altijd een meerwaarde. Als gevolg van een langdurig verblijf in een bepaald land kan je soms het recht op permanent verblijf (permanent resident) verwerven. Dit heeft als voordeel dat je geen werkvergunning moet aanvragen of vernieuwen. Wat de voorwaarden hiervoor zijn, is alweer verschillend van land tot land en te vinden op de websites van ambassades.

Enkele landen uitgelicht:

Verenigde Staten

De Verenigde Staten onderscheiden zich door hun diverse visa. Wie effectief emigreert, heeft een permanente verblijfsvergunning nodig, de zogenaamde green card. Voor vakantie of zakenreis kunnen Belgen over het algemeen gebruik maken van het Visa Waiver programma (ESTA), waardoor ze zonder visum naar de States kunnen reizen. Voor een verblijf langer dan 90 dagen is een B1/B2 visum nodig.

Om werkervaring op te doen in eigen vakgebied is een J-1 visum nodig, dat vaak door studenten en Young professionals wordt aangevraagd. De maximale geldigheid bedraagt 12 tot 18 maanden. Met een H-1B visum kan je werken op lokaal contract voor een Amerikaanse werkgever. Er is minimaal een bachelordiploma vereist of het equivalent in werkervaring. Er zijn jaarlijks 65.000 dergelijke visa beschikbaar en ze zijn geldig voor maximaal 6 jaar (2 x 3 jaar). Vanuit dit visum is het mogelijk om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.

Een L-1 visum is er voor overplaatsingen, een zogenaamde intracompany transfer voor managers en specialized knowledge personnel. De geldigheid bedraagt 3 tot maximaal 5 of 7 jaar, afhankelijk van de categorie. Vanuit dit visum is het ook mogelijk om een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning te doen.

Het E-2 of investeringsvisum is gebaseerd op een verdrag tussen de VS en België. Hieraan zijn heel wat voorwaarden verbonden en het is moeilijk om van hieruit een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen.

Canada

Canada maakt een onderscheid tussen permanente en tijdelijke visa, voornamelijk studievergunningen. We bespreken hier enkel kort de permanente visa.

Het bekendste visum is ongetwijfeld dat voor federal skilled workers. Het is sinds mei 2014 onderhevig aan een nieuwe en minder beperkte beroepenlijst (Priority Occupations List) met 50 beroepen (vooral in de gezondheidszorg, technische beroepen, IT en senior management). Mensen in één van deze beroepen moeten eerst naar Canada met een werkvergunning of een Arranged Employment Opinion regelen via een werkgever, tenzij ze recente ervaring hebben in een technisch vak én een werkaanbod of beroepscertificatie van de betreffende provinciale beroepsorganisatie (Skilled Trades Program). De beoordeling van zo’n aanvraaggebeurt op basis van scholing, kennis van Engels en/of Frans, werkervaring, leeftijd, financiële middelen …

Voor een start-up visum moet men de steun hebben voor een business venture. Er is geen minimum aan eigen investering, maar men moet wel geld genoeg hebben om de eerste maanden door te komen en voldoende taalkennis kunnen aantonen via de taaltoets. De self-employed categorie is bedoeld voor topatleten en topmensen in culturele activiteiten, maar ook voor zelfstandigen in de culturele wereld, de sport en de land- en tuinbouw. Men moet minstens twee jaar relevante ervaring hebben in de laatste vijf jaar en kunnen aantonen in eigen onderhoud te kunnen voorzien door deze activiteiten.

Onder het visum van family sponsor kan iedere Canadees of permanente inwoner van Canada boven de 18 jaar zijn/haar echtgeno(o)t(e) of de facto partner sponsoren voor immigratie naar Canada.

Ook Australië en Nieuw-Zeeland beschikken als populaire emigratiebestemmingen over diverse procedures en een ruime visawetgeving. Meer informatie bij dé specialist, www.visaversa.com