Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Expert in strategieën en beleidslijnen voor prestatiegebonden financiering in de gezondheidszorg

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

Het PASS-FBP-2 is een van de twee onderdelen van PASS-2, het programma van de Europese Unie ter ondersteuning van het gezondheidssysteem in Burundi. Het PASS-FBP-2 ligt in het verlengde van het PASS-FBP-1, dat het gezondheidssysteem in Burundi heeft ondersteund. Dat deed het door de rekeningen van de gezondheidsinstellingen te betalen via het mechanisme van prestatiegebonden financiering (FBP – Financement Basé sur les Performances) van juli 2016 tot november 2019. De belangrijkste doelstelling van het PASS-2-programma is de gezondheidstoestand van de bevolking in de 18 provincies van Burundi te verbeteren.

De specifieke doelstellingen van PASS-2 zijn:

 • De eerlijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar wordt versterkt (Enabel);
 • De deelname van het maatschappelijk middenveld aan het medebeheer van het gezondheidssysteem wordt verbeterd (COPED).

De verwachte resultaten van PASS-FBP-2 zijn:

 1. De gezondheidsdiensten zijn gewaarborgd en financieel toegankelijk voor de doelgroepen (zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar). Dit resultaat omvat de donorfunctie en de verificatie- en controlefunctie. De belangrijkste activiteiten zijn de betaling van facturen voor gezondheidszorginstellingen met primaire contracten, ondersteuning van systemen voor validatie, verificatie en tegenverificatie, en ondersteuning van verificatie-instellingen.
 2. De gezondheidsinstellingen garanderen een kwaliteitsvol zorgaanbod en een efficiënt administratief en financieel beheer. Dit resultaat heeft betrekking op de dienstverleners. De belangrijkste activiteiten zijn: het opzetten van kwaliteitsvolle instrumenten, het ontwikkelen van technische, administratieve en financiële competenties bij de gezondheidsinstellingen en steun aan het beheer van de toegang tot de basisdiensten.
 3. Het regelgevend kader wordt verbeterd op het gebied van de kwaliteitsborging van de zorg, de begeleiding, het toezicht, de coördinatie en de deelname aan de sectorale dialoog over de financiering van de gezondheidszorg. De belangrijkste activiteiten zijn ondersteuning van districts- en provinciale kaderteams, de oprichting van een kenniscentrum; en technische bijstand op centraal niveau om hun prestaties te verbeteren.
 4. Er wordt een effectieve communicatiestrategie voor ontwikkeling uitgerold. Dit resultaat werd toegevoegd naar aanleiding van studies die in 2019 werden uitgevoerd en waaruit bleek dat de kennis van FBP-G onder de bevolking, maar ook onder de dienstverleners, laag was.

De directe begunstigden van de actie zijn ongeveer 17,9 % van de populatie kinderen jonger dan 5 jaar en 23,7 % van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd (statistisch jaarboek 2018) op een totale bevolking die in 2019 wordt geschat op 10.646.452 (kinderen jonger dan 5 jaar: 1.905.715; vrouwen in de vruchtbare leeftijd: 2.523.209).

De actie bestrijkt het hele grondgebied van Burundi over de 18 provincies en zal steun verlenen aan (1) alle goedgekeurde gezondheidsinstellingen door middel van gedeeltelijke betaling van de rekeningen van de Minimum- en aanvullende activiteitenpakketten (PMA en PCA), (2) de betrokken provinciale en districtsstructuren, en (3) de Nationale Technische Cel (TC) FBP.

Alle activiteiten zullen worden uitgevoerd gedurende een periode van 30 maanden ter ondersteuning van het FBP-G systeem, waarin 24 FBP-G facturen zullen worden verwerkt en betaald.

Functiebeschrijving

Als Strategy and Policy Expert werk je nauw samen met de plaatselijk vertegenwoordiger (of de Country Porfolio Manager), die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de 4 resultaten. Jij staat in voor de activiteiten, voor ondersteuning aan de uitvoering van de prestatiegebonden financiering, opgenomen in resultaat 3. Je takenpakket bestaat uit:

 • - Het oprichten van een kennis- en expertisecentrum in Burundi door:
  • Het ondersteunen van de academische instellingen en het ministerie van Volksgezondheid op het gebied van financiering van de gezondheidszorg;
  • Het oprichten van een actieve praktijkgemeenschap en een pool van expertise;
  • Het organiseren van internationale missies om ervaringen uit te wisselen en van capaciteitsversterking van de leden van de TC FBP;
  • Het verbeteren van het webportaal over prestatiegebonden financiering in Burundi door deze dynamischer te maken en meer transparantie te garanderen met betrekking tot de financiering van de verschillende donoren;
 • - Technische assistentie op centraal niveau (Cellule Technique Nationale, Direction Système National d’Information Sanitaire, Direction Générale de Planification, Direction Générale des Ressources, andere …) om de prestaties op het gebied van planning, kwaliteitscontrole van de zorg, gegevensanalyse, coaching en supervisie, en de sectorale dialoog te verbeteren;
 • Het ondersteunen van de districtskaderteams (ECD’s — équipes-cadres de district) en de provinciale kaderteams (ECP’s – équipes-cadres de province) in hun supervisie- en coachingstaken;
 • Betrokkenheid bij het overleg met de donoren (productie van bewijsmateriaal, analyses, strategie- en beleidsontwikkeling, conceptnota's);
 • Elke andere activiteit die relevant is voor het behalen van de projectresultaten.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Master of doctoraat in Volksgezondheid of Gezondheidseconomie.

Vereiste ervaring

 • Ten minste 10 jaar relevante ervaring op het gebied van gezondheid, waaronder 5 jaar in de beleidsdialoog;
 • Ten minste 5 jaar internationale ervaring (d.w.z. in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land);
 • Bewezen ervaring in het opstellen van beleidslijnen, strategieën en wetenschappelijke artikelen;
 • Bewezen ervaring in het geven van presentaties op internationale conferenties en seminaries;
 • Elke ervaring in Burundi is een troef.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over het vermogen om een nationaal strategisch en technisch FBP-kader en procedurehandboeken te ontwikkelen;
 • Capaciteitsversterking;
 • Je bent heel goed in networking en hebt een uitstekend vermogen tot dialoog met de autoriteiten;
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden en het vermogen om te publiceren in het vakgebied;
 • Je hebt een goed inzicht in de aspecten die verband houden met internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, partners, werking, enz.);
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren;
 • Je bent op de hoogte van kennisopbouw en kennismanagement;
 • Je zet in op resultaatgericht beheer;
 • Je kunt omgaan met nieuwe technologieën uit jouw vakgebied;
 • Je preekt Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is in Burundi, is een uitstekende kennis van het Frans vereist.

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • • Een boeiende en afwisselende functie in een internationale omgeving;
 • • Een overeenkomst tot 31/05/2022 gebaseerd in BUJUMBURA, met regelmatige verplaatsingen in de provincies;
 • • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 7), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. De kandidaten worden enkel gekozen op basis van hun competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 03/06/2020 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Burundi
Solliciteren voor: