Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Expert in Opleidingen en Beroepsintegratie (m/v/x)

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

In het kader van het Europees Trustfonds ‘Bêkou’ voor de Centraal-Afrikaanse Republiek zal Enabel het programma voor ondersteuning aan de plattelandsontwikkeling (DEVRUR II) in de Centraal-Afrikaanse Republiek uitvoeren: ‘Perspectieven voor de toekomst openen – Mungo légué ti kékéréké’.

Het programma heeft tot doel de sociaal-economische dynamiek van de gebieden rond Bouar, Paoua, Bozoum, Bossangoa, Boali, Sibut, Pissa/Mbaïki en Bangui nieuw leven in te blazen. Dat gebeurt voornamelijk door de lokale landbouwproductie en -verwerking te verhogen door multifunctionele agroclusters op te richten in randstedelijke en plattelandscentra.  Het programma wil ook aangepaste, flexibele en evolutieve oplossingen aanbieden op het gebied van opleidingen, toegang tot energiediensten, technologie en toegang tot krediet.

Centraal in de voorzieningen van de agrocluster staat de opleidingsstructuur. Die heeft als doel het menselijk kapitaal te versterken via een holistisch beroepsopleidingsaanbod. De opleidingen die worden aangeboden zijn aangepast aan de behoeften en de vraag van de actoren op het platteland. Ze gaan verder dan louter technische vaardigheden aanleren. Naast de opleidingsstructuren zelf zal het programma er ook voor zorgen dat diensten voor inschakeling op de arbeidsmarkt worden opgericht. Die diensten moeten dan de initiatieven en projecten van de begunstigden van de opleiding ondersteunen.

Het programma maakt deel uit van een ontwikkelingslogica op lange termijn, die zich baseert op de nationale actoren. Daarnaast heeft het een onderdeel met een snelle impact die gebaseerd is op opleidingsoperatoren en initiatieven die al operationeel zijn. Op middellange termijn wil het programma ertoe bijdragen dat de belemmeringen die de commercieel georiënteerde, duurzame gezinslandbouw momenteel in de weg staan, geleidelijk worden weggenomen. Ook wil het de agro-industrie een duwtje in de rug geven.

Functiebeschrijving

Als Expert in Opleidingen en Beroepsintegratie rapporteer je aan de Projectmanager. Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteiten op het gebied van bestuur en aansturing, beroepsopleiding en beroepsintegratie. Die activiteiten beogen de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt, de beroepskwalificatie van actoren in landbouw en plattelandsontwikkeling en de beroepsintegratie van jongeren in plattelandsgebieden.

Je werkt nauw samen met de andere internationale experts en superviseert de nationale experts en terreinwerkers. Verder werk je nauw samen met de openbare en private structuren die betrokken zijn bij de beroepsopleiding en de beroepsinschakeling.

Je taken en verantwoordelijkheden:

 • Je draagt bij aan de uitvoering van het project door deel te nemen aan de planning, uitvoering, coördinatie, monitoring en evaluatie van de activiteiten;
 • Je baseert je op je technische expertise om te komen tot een performantie die overeenstemt met nationale en internationale normen en standaarden;
 • Je organiseert de kennisopbouw en het kennismanagement om een inclusieve, geïnformeerde en vertrouwensvolle omgeving binnen het project te creëren;
 • Je geeft leiding aan de nationale experts die belast zijn met de opleiding en de professionele integratie binnen het interventieteam;
 • Je begeleidt de partnerstructuren en versterkt hun capaciteiten om bij te dragen aan de verbetering van hun organisatie, processen en systemen en de competenties van hun team.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Master in de menswetenschappen (onderwijs, sociale wetenschappen, opleidingsengineering of gelijkwaardig). 

Vereiste ervaring

 • Minstens 5 jaar relevante ervaring op het gebied van beroepsopleiding en inschakeling op de arbeidsmarkt (deeltijds onderwijs, stage, partnerschap met de private sector, regionale ontwikkeling, …);
 • Ten minste 2 jaar ervaring op het gebied van ondersteuning van het ondernemerschap;
 • Een internationale ervaring in Sub-Saharaans Afrika (in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land) is een pluspunt.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Bewezen competenties op het gebied van voorbereiding, ontwerp, organisatie, opvolging en evaluatie van activiteiten rond opleiding en beroepsintegratie door middel van betaald werk, zelfstandige arbeid en ondernemerschap;
 • Bewezen competenties op het gebied van opleiding van opleiders, volwassenenonderwijs en de versterking van organisatorische capaciteiten;
 • Je beheerst de technische kanten van incubatie-initiatieven in een stedelijke en plattelandsomgeving;
 • Je hebt ervaring met sectorale dialoog en coördinatie;
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren en begeleiden;
 • Kennis van plattelandsontwikkeling en landbouwondernemerschap is een pluspunt;
 • Je bent op de hoogte van kennisopbouw en kennismanagement;
 • Je kunt omgaan met nieuwe technologieën uit jouw vakgebied;
 • Je kunt vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Frans zijn vereist. Frans is immers de officiële taal van de Centraal-Afrikaanse Republiek en het project wordt uitgevoerd in een internationale context. Kennis van het Sango is een voordeel.

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren.

Wij bieden

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving;
 • Een overeenkomst van 48 maanden gebaseerd in Bangui met regelmatige verplaatsingen in het binnenland;
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een verzekeringspakket voor heel de familie waaronder een repatriëringsverzekering, heen- en terugvluchten voor regelmatige bezoeken aan het gezin (7 tickets per jaar + 1 extra ticket per gezinslid).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

Opgelet

Gezien de veiligheidssituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is deze post momenteel niet toegankelijk voor het gezin van de Expert. Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 5/10/2020 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. De kandidaten worden enkel gekozen op basis van hun competenties.

Centraal Afrikaanse Republiek
Solliciteren voor: