Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Expert in klimaatfinanciering (m/v/x)

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1500 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context

In het afgelopen decennium heeft Enabel ontwikkelingsprogramma's uitgevoerd in Mozambique, voornamelijk – maar niet uitsluitend – in de sectoren energie en water. De afgelopen jaren spitst de expertise van Enabel zich steeds meer toe op de samenhang tussen de sectoren energie, water en voedselzekerheid (landbouw). Het partnerschap met de Mozambikaanse instellingen kenmerkt zich onder meer door de flexibiliteit en het vermogen van Enabel om met innovatieve oplossingen (zoals digitalisering) in te spelen op de grote uitdagingen van het land.

Mozambique heeft grote stappen gezet om de eigen bijdrage (Nationally Determined Contribution (NDC)) te bepalen in overeenstemming met de Klimaatovereenkomst van Parijs. De NDC van Mozambique geeft prioriteit aan aanpassing aan de klimaatverandering. Mozambique engageert zich met een ambitieus plan om de klimaatverandering tegen te gaan met massale Co2-emissiereducties tussen 2020 en 2030, mits financiële, technologische en capaciteitsopbouwsteun van ontwikkelingspartners aan overheidsinstellingen en het maatschappelijk middenveld

Om dit mogelijk te maken werd Mozambique in april 2017 lid van het NDC Partnership en kreeg zo toegang tot bijkomende middelen om zijn klimaatdoelen waar te maken. Het NDC Partnership is een wereldwijde coalitie van landen en instellingen die steun mobiliseren en ambitieuze klimaatdoelstellingen halen door duurzame ontwikkeling. De leden bundelen hun middelen en expertise en bieden landen de nodige tools om hun NDC waar te maken, klimaatverandering te bestrijden en te bouwen aan een betere toekomst. België is lid van het NDC Partnership en wil een deel van zijn middelen voor de realisatie van NDCs via het NDC Partnership besteden.

Om zijn NDC waar te maken en in de toekomst zijn ambitie nog te verscherpen heeft Mozambique bijkomende financiële en technische steun nodig van nationale en internationale private en publieke spelers.

Functiebeschrijving

Als Expert in klimaatfinanciering bij Enabel werk je op het Nationaal Departement Planning en Budget van het Ministerie van Economie en Financiën en werk je nauw samen met andere focal points in het Ministerie Land en Milieu, met de lokale NDC Partnership Plan coördinator, het NDC Partnership Support Unit en de vertegenwoordiging van Enabel.

Verantwoordelijkheden

 • Identificeren van klimaatfinancieringsinitiatieven en -opportuniteiten (zoals GCF, GEF en Adaptation Fund) en ondersteunen van de verwerving van klimaatmiddelen voor klimaatactie en NDC-realisatie uit zowel nationale als internationale en publieke als private bronnen;
 • Steunen van nationale capaciteitsopbouw in het identificeren, evalueren en selecteren van klimaatprojecten en die naar de gepaste financieringsbron leiden;
 • Organiseren van kennisbeheer en opleidingen met het oog op capaciteitsopbouw van nationale belanghebbenden om klimaatprojecten te ontwerpen en toegang te verwerven tot bestaande klimaatfinancieringsbronnen;
 • Werken met verschillende voogdijministeries en ontwikkelingspartners betrekken in de identificatie, ontwikkeling, uitvoering en monitoring van klimaatmitigatie en -adaptatieprojecten voor NDC-realisatie;
 • Organiseren van kennisbeheer en opleidingen met het oog op capaciteitsopbouw van nationale belanghebbenden op het gebied van klimaatfinanciering (werving, monitoring, tracking, reporting, enz.);
 • Bijdragen aan capaciteitsversterking in het Ministerie van Economie en Financiën en het Ministerie Land en Milieu met het oog op de uitwerking van klimaatmitigatie en -adaptatieprojecten en het verwerven van financiële en andere middelen om ze uit te voeren.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Masterdiploma in klimaat- en milieuwetenschappen, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame ontwikkeling, economische wetenschappen, politieke wetenschappen of equivalent.

Vereiste ervaring

 • Voor deze specifieke rol, minstens 5 jaar relevante ervaring (van welke 2 jaar in een ontwikkelingscontext), met klimaat, duurzame ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden;
 • Minimum 2 jaar substantiële ervaring met project- of programma-ontwerp;
 • Minimum 3 jaar effectieve ervaring in business development, aantrekken van financiering, fondsenwerving, en/of ontwikkelen van publiek-private samenwerking met succeservaringen in klimaatfinancieringsactiviteiten in verschillende situaties in een multiculturele omgeving;
 • Aantoonbare successen in het aantrekken van publieke klimaatfondsen (GCF, GEF, Adaptation Fund, enz.) voor de uitvoering van klimaatmitigatie en -adaptatieprojecten;
 • Ervaring met het werken met meerdere belanghebbenden (overheidspartners, donoren en ontwikkelingspartners, middenveldorganisaties, ngo’s, lokale gemeenschappen, enz.) in ontwikkelingslanden;
 • Ervaring in capaciteitsopbouw van uiteenlopende belanghebbenden (overheidspartners, donoren en ontwikkelingspartners, middenveldorganisaties, ngo’s, lokale gemeenschappen, enz.) in klimaatfinanciering, klimaatadaptatie en -mitigatie, ontwerpen en realiseren van NDC, enz.);
 • Ervaring met het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van missies op het terrein in ontwikkelingslanden om belanghebbenden te betrekken en data te verzamelen.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een sterk inzicht in wereldwijde milieu- en ontwikkelingsvraagstukken die de toewijzing van middelen door overheden en ontwikkelingsorganisaties beïnvloeden;
 • Je kunt je vermogen aantonen om te netwerken en partnerschappen te ontwikkelen tussen verschillende belanghebbenden en om complexe strategieën en plannen met meerdere belanghebbenden te beheren;
 • Je beschikt over een goed inzicht in internationale beleidsdiscussies en de uitdagingen voor klimaatfinanciering en klimaatadaptatie en -mitigatie;
 • Je hebt expertise in ten minste een van de volgende: toegang tot energie en elektriciteitsproductie; lage-emissie transport; gebouwen, steden, industrie en uitrusting; bosbouw en landbeheer; de meest kwetsbare personen, gemeenschappen en regio’s; gezondheid en welzijn, voeding- en waterveiligheid; infrastructuur en de gebouwde omgeving; ecosystemen en ecosysteemdiensten;
 • Je hebt een goede kennis van de aspecten van internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, toepassing, partners, werking, enz.);
 • Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Je bent op de hoogte van kennismanagement en kennisopbouw;
 • Je hebt kennis van resultaatsgericht beheer;
 • Je bent in staat om nieuwe technologieën te gebruiken die in je vakgebied worden gebruikt;
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Engels. Gezien Portugees de werktaal is van Mozambique is een goede kennis van het Portugees vereist. Kennis van het Frans en het Nederlands is een troef.

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een interessante baan in een internationale omgeving.
 • Een overeenkomst van 12 maanden (potentieel hernieuwbaar). Je wordt tewerkgesteld in Maputo.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. De kandidaten worden enkel gekozen op basis van hun competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 27/01/2021 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Mozambique
Solliciteren voor: