Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Expert in Financiering van de gezondheidszorg en Ziekteverzekering (m/v/x)

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

Het ‘Programma ter ondersteuning van het gezondheidssysteem - PASS’, dat sinds 1 december 2017 loopt, is verankerd in het ministerie van Volksgezondheid van Niger en is verbonden aan het Secretariaat-Generaal (SG).

Het PASS Niger heeft een looptijd van vier jaar. De algemene doelstelling is "het verbeteren van de toegang van de bevolking tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg door middel van de geleidelijke invoering van de universele ziektedekking". De directe begunstigden zijn de bevolking van 2 districten: Gothèye (Tillabéri) en Gaya (Dosso), en de bevolking van Niger door de activiteiten op centraal niveau. Het PASS Niger is ontwikkeld rond twee hoofdassen en bevat 9 verwachte resultaten:

De gezondheidszorg en de dienstverlening in de twee gezondheidsdistricten Gaya en Gothèye verbeteren:

Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunen in zijn rol als toezichthouder op de gezondheidssector:

 1. De billijke toegang van de bevolking tot de gezondheidszorg verhogen (gezondheidsdekking);
 2. De kwaliteit van het zorgaanbod voor de bevolking verbeteren;
 3. De capaciteiten van het medisch personeel en het personeelsbeheersysteem versterken;
 4. De invoering van resultaatsafhankelijke financiering ontwikkelen, als tussenstap naar de invoering van een universeel ziekteverzekeringssysteem;
 5. Het onderhoudssysteem voor biomedische infrastructuur en apparatuur verbeteren.
 6. De opvolging van de prestaties van de gezondheidssector verbeteren;
 7. Innovatieve strategieën (digitalisering, e-gezondheid, onderhoud, enz.) ontwikkelen;
 8. Het secretariaat-generaal ondersteunen bij het delen van prioritaire strategieën (communicatieondersteuning, coördinatie met de partners, werkgroepen);
 9. De bouw van de 4 ziekenhuizen is verzekerd, in continuïteit met het PARSS.

Het PASS is momenteel halverwege de looptijd en is bezig met de volledige uitvoering van de programmering en de investeringen.

Functiebeschrijving

Als Expert in Financiering van de gezondheidszorg en Ziekteverzekering ondersteun je de twee regionale directoraten voor Volksgezondheid (DRSP) en de centrale directoraten, waaronder het directoraat Studies en planning (DEP), het directoraat Human Resources (DRH), het directoraat-generaal Volksgezondheid (DRSP) en het directoraat Statistiek (DS), en ook de beperkte werkgroep voor universele ziektedekking (CSU).

Je zal ook samenwerken met de andere ministeries die bij het onderwerp betrokken zijn (onder andere de ministeries van Financiën, Sociale bescherming, Ambtenarenzaken, Decentralisatie).

Je rapporteert aan de interventiedirectie van PASS, die bestaat uit de nationale verantwoordelijke en de medeverantwoordelijke voor de Belgische partij.

Je hebt verantwoordelijkheden op verschillende niveaus, die van elkaar afhangen:

 • Technisch: je bent verantwoordelijk voor de technische begeleiding met betrekking tot de aspecten van het PASS inzake de financiering van de zorg via de invoering van resultaatsafhankelijke financiering, de kwaliteit van de zorg en de ziekteverzekering. Deze begeleiding omvat ook capaciteitsversterking van de ondersteunde instellingen in verband met deze aspecten.
 • Beheer en coördinatie van het programma: je draagt bij tot de uitvoering van het programma/de interventie door inbreng in de planning, de uitvoering, de coördinatie, de opvolging en monitoring, en de evaluatie van de activiteiten.
 • Teamcoördinatie: je ondersteunt het interventiemanagement bij de coördinatie van de teamactiviteiten, in het bijzonder met betrekking tot de resultaten 1 - 5.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Master in volksgezondheid, gezondheidseconomie of een gelijkwaardig diploma;

Vereiste ervaring

 • Minstens 5 jaar ervaring in sociale gezondheidsbescherming, beheer van de universele ziekteverzekering. Deze ervaring moet absoluut zijn opgedaan zijn in verschillende landen waarvan een deel in Afrikaanse landen.
 • Ervaring met de uitvoering van een nationaal volksgezondheidsprogramma in een Afrikaans land.
 • Ervaring op het gebied van universele dekking van de gezondheidszorg of financiering van het gezondheidsbeleid op het niveau van een ministerie van Volksgezondheid;
 • Terreinervaring met de invoering van een systeem van resultaatsafhankelijke financiering.

Ervaring en kennis die als een pluspunt worden beschouwd

 • Ervaring op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
 • Kennis van de Nigerese context.

Vereiste kennis en werkattitude

 • Vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Frans en Engels zijn vereist. Frans is immers de officiële taal van Niger en het project wordt uitgevoerd in een internationale context.
 • Capaciteiten hebben als facilitator, begeleider, onderhandelaar, met de nodige flexibiliteit, een empathische attitude hebben en in een netwerk kunnen werken;
 • In staat zijn teams te leiden en opleidingen te geven;
 • Openstaan voor dialoog en het vermogen hebben om naar anderen te luisteren;

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een boeiende baan bij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers.
 • Een overeenkomst van 18 maanden gebaseerd in Niamey.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris rekening houdend met de ervaring en volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten, een tussenkomst in de installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.

De verschillende bedragen worden vastgesteld volgens onze regels en variëren naargelang de relevante ervaring die erkend wordt voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale situatie.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 23/04/2020 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Niger
Solliciteren voor: