Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Dokter of Expert in Volksgezondheidswetenschappen – Tropische ziekten (m/v)

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

Context

De interventie ‘Globale strategie om de Afrikaanse menselijke trypanosomiasis (HAT) of slaapziekte in de Democratische Republiek Congo (DRC) uit te roeien via een gedecentraliseerde aanpak’, sluit aan bij het gezondheidsprogramma van Enabel in de DRC in drie interventieprovincies en in alle betrokken provincies van het land.

In dat kader werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Enabel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

De verwachte bijdrage van Enabel maakt enkel deel uit van de ‘Globale strategie om de Afrikaanse menselijke trypanosomiasis in de DRC uit te roeien via een gedecentraliseerde aanpak’.

Functiebeschrijving

Je rapporteert aan de coördinator van het gezondheidsprogramma van Enabel in de DRC. Ook werk je nauw samen met de Internationale Technisch Assistenten (ATI’s), consultants in volksgezondheid bij het ‘Programma ter ondersteuning van de provinciale gezondheidsafdelingen en de gezondheidszones’ (PADP) in de drie provincies.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

 • Bijdragen aan de versterking van de technische capaciteiten van de kaderteams van de gezondheidszones (ECZ) en de DPS in de uitrol van de gedecentraliseerde aanpak voor de eliminatie van de slaapziekte bij de screening, behandeling en beheersing van de vector;
 • Samenwerken met partnerdiensten en de eigen kennis overdragen aan andere institutionele partners;
 • Begeleiden en uitvoeren van de gedecentraliseerde aanpak in het kader van de decentralisatiehervorming van het gezondheidssysteem in de DRC en de rationalisatie van gespecialiseerde programma's op provinciaal niveau;
 • In functie van de context en de evolutie van de interventie, operationele oriëntaties voorstellen en deze ter validering voorleggen aan de betrokken stuurgroep;
 • Ervoor zorgen dat alle acties optimaal worden uitgevoerd en toezicht houden op de technische, pedagogische en wetenschappelijke aspecten van het werk van de internationale en nationale consultants;
 • In samenspraak met de coördinator, de interventie vertegenwoordigen als onderdeel van het gezondheidsprogramma van Enabel op nationaal niveau. Bovendien zorgen voor een permanente koppeling met het ITG met betrekking tot de complementariteit van de acties en de facilitering van hun activiteit;
 • Deelnemen aan de kennisopbouw van de ervaringen van het programma.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Diploma in de geneeskunde of master in de gezondheidswetenschappen;
 • Specialisatie in tropische geneeskunde of aanverwante vakgebieden (epidemiologie, virussen, HIV).

Vereiste en gewenste ervaring

 • Minimaal 2 jaar relevante ervaring in de sector volksgezondheid of in de organisatie van de gezondheidszorg en -diensten;
 • 2 jaar ervaring gewenst als expat in sub-Saharaans Afrika;
 • 2 jaar ervaring gewenst in projectbeheer;
 • Ervaring gewenst in de context van de DRC en zijn gezondheidssysteem.

Vereiste kennis

 • Kennis van capaciteitsversterking;
 • Kennis gewenst in de gedecentraliseerde aanpak van ziektebestrijding en -controle;
 • Kennis van actieonderzoek en kennisopbouw van ervaringen;
 • Vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Frans zijn vereist. Frans is immers de officiële taal in de Democratische Republiek Congo. Kennis van het Engels is een troef.

Gedragscompetenties

 • Het vermogen om te analyseren, te integreren en te innoveren;
 • Het vermogen om een netwerk op te bouwen;
 • Blijk geven van leiderschap en in staat zijn met een multicultureel en multidisciplinair team te werken;
 • Bereid zijn om de veiligheidsvoorschriften voor de DRC te volgen.

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een boeiende en afwisselende baan bij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers.
 • Een contract tot 30 juni 2022 gebaseerd in KINSHASA met frequente missies naar het binnenland van de provincies Zuid-Ubangi, Kwilu en Tshopo, en mogelijk naar andere betrokken provincie van het land
 • Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris rekening houdend met de ervaring, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten, een tussenkomst in de installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (maximaal 125 % van de kosten Land van tewerkstelling – Brussel-Nationaal).

De verschillende bedragen worden vastgesteld volgens onze regels en variëren naargelang de relevante ervaring die erkend wordt voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale situatie.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 13/03/2020 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Democratische Republiek Congo
Solliciteren voor: