Overslaan en naar de inhoud gaan
x

De ambassade van België in Jordanië is op zoek naar een administratief/ve expert/e (politiek domein)

De administratief expert zal binnen de politieke sectie van de ambassade belast worden met het opvolgen van de Jordaanse binnenlandse politiek, met inbegrip van de ontwikkeling van mensenrechten.

Hiervoor dient hij/ zij :

 • Pertinente informaties op te zoeken, te verzamelen en te analyseren, op basis van afwisselende bronnen: in de media; door middel van formele of informele, interne en externe contacten; op de website (intranet en internet) of binnen de diverse regelgevingen/ rapporten/ nota’s van het Departement, op andere websites; binnen nationale en internationale rapporten, publicaties van internationale organisaties, discussiefora.
 • Nuttige documenten op te zoeken, te lezen en er een eerste analyse van aan te bieden (thematische artikelen, thesissen, enz.) om de door de verantwoordelijke/ de dienst/ de post behandelde dossiers te voeden.
 • Deskundige personen of instantie op te zoeken et contact op te nemen in het kader van de behandeling van thematische dossiers.
 • Deel te nemen aan pertinente vergaderingen, briefings, colloquia/ evenementen, georganiseerd door ambassades, think tanks, internationale instanties, enz., ten einde het contactennetwerk van de post uit te breiden, er nuttige informaties te verzamelen en op basis hiervan rapporten te schrijven ter communicatie aan de (interne of externe) belangstellenden.
 • Verschillende sleutelgegevens coherent te verzamelen, te analyseren en pertinente links te maken tussen informaties afkomstig van verschillende bronnen en van verschillend inhoud.
 • De resultaten van zijn/ haar analyses ter beschikking van collega’s en van de posthoofd te stellen en conclusies en actielijnen, enz. aan te dragen.

Vereiste competenties

 • Kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van het Arabisch is een troef.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in de drie talen (schrijven van rapporten in het NL of FR).
 • Universitair diploma (master) in de politieke wetenschappen, in geschiedenis, in recht of economie.
 • Minstens 5 jaar ervaring met internationale aangelegenheden gewenst
 • Voorafgaande professionele ervaring binnen een ambassade is een zekere troef.
 • Binnen een team kunnen werken
 • Dienstgericht zijn
 • Respect tonen
 • Betrouwbaar/ loyaal
 • Flexibel zijn

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Eenjarig contact voor bepaalde tijd met een drie maanden proeftijd. Na verloop van het eerste jaar kan dit contract omgezet worden naar een contract voor onbepaalde tijd, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van de betrokken diensten in Brussel.
 • 20 % contract, 8 uur per week
 • Brutosalaris: 244 JOD/maand

Hoe solliciteren?

De kandidaat moet zijn CV en een motivatiebrief (in het Frans of het Nederlands), waarbij hij/ zij zijn/ haar belangstelling voor de functie bewijst, voor 16 september naar volgend emailadres opsturen: amman@diplobel.fed.be, met als onderwerp: administratief expert. De toetsen en gesprekken vinden op 20 September plaats. De indiensttreding wordt vanaf 15 Oktober voorzien.

Jordanië
Solliciteren voor: