Overslaan en naar de inhoud gaan
x
EY Pensioen

'Belgisch' aanvullend pensioen - nog belastbaar in België?

Je hebt een mooie beroepsloopbaan achter de rug en je kijkt uit naar een welverdiend pensioen. Je loopbaan eindigt in het buitenland of je plant juist nu Vlaming in de Wereld te worden. Je hebt recht op een aanvullend pensioen van je Belgische werkgever (een zogenaamd ‘tweede pijler’ pensioen). Hoe zit dan nu met de belastingen?

Zoals al aangegeven in een van onze vorige bijdragen, word je in principe Belgisch niet-inwoner wanneer je België verlaat en je je in een ander land gaat vestigen. In het algemeen betekent dit dat je vanaf dan in België alleen nog belastbaar bent op inkomsten van Belgische oorsprong. Hoewel je van plan bent je pensioen te ontvangen in het buitenland, zal je dus toch nog rekening moeten houden met de Belgische belastingregels indien je (een deel van) je pensioenuitkeringen vanuit België ontvangt.

Wanneer zijn Belgische aanvullende pensioenen ontvangen door een niet-inwoner in België belastbaar?

Volgens de Belgische wetgeving zijn aanvullende pensioenen die ontvangen worden door Belgische niet-inwoners, onder andere, toch belastbaar in België wanneer ze betaald of toegekend worden door een Belgische schuldenaar, vb een binnenlands pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, en

  • Ofwel er in België een fiscaal voordeel is verleend voor de pensioenbijdragen
  • Ofwel ze verband houden met een beroepsactiviteit die geheel of gedeeltelijk in België werd uitgeoefend. 

Wanneer je dus een deel van je beroepsloopbaan in België hebt verricht, bestaat er een grote kans dat het aanvullend pensioen dat je ontvangt na het einde van je loopbaan geheel of gedeeltelijk in België belastbaar blijft. 

Dit is wel enkel het geval ‘wanneer en in de mate’ je ofwel een fiscaal voordeel hebt gekregen in België voor de bijdragen die je werkgever en jezelf betaald hebben ofwel je beroepsactiviteit in België hebt uitgeoefend en belast bent geweest op de bezoldigingen die je hiervoor ontvangen hebt.

Wat indien je woonland ook belasting wil heffen op je Belgisch pensioen?

Het kan gebeuren dat het land waar je woont op het ogenblik dat je je pensioen ontvangt, hierop ook belasting wil heffen volgens de lokale interne wetgeving. Het is evident dat in dit geval een risico van dubbele belasting ontstaat. Om hieraan te ontkomen, kan je beroep doen op het verdrag tot voorkoming van dubbele belasting dat België hopelijk heeft afgesloten met het land waarin je dan woont. Hierin wordt ook voor de aanvullende pensioenen aangeven welk land dit inkomen mag belasten indien er een risico van dubbele belasting zou bestaan.

De basisregel die hiervoor toegepast wordt, kan verschillen van verdrag tot verdrag. In oudere verdragen wordt de bevoegdheid om inkomsten uit aanvullende pensioenen te belasten meestal exclusief toegekend aan het land waarin de ontvanger van het aanvullend pensioen inwoner is op het ogenblik dat hij of zij de pensioenuitkering ontvangt. In nieuwere of aangepaste verdragen wordt deze bevoegdheid toegekend aan het land waar de bron van het pensioen gelegen is.

De oudere regel heeft het voordeel dat die eenvoudig toe te passen is. Het land waarin je inwoner bent op het ogenblik dat je je aanvullend pensioen ontvangt, kan het pensioeninkomen volledig belasten ongeacht waar je dit pensioen hebt opgebouwd. De nieuwe regel is meer complex en kan maken dat je in meerdere landen belasting moet betalen op een deel van je aanvullend pensioen naargelang het land waaruit je je pensioen ontvangt.

Bedrijfsvoorheffing en aangifteplicht

In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat de Belgische pensioeninstelling op je pensioen Belgische bedrijfsvoorheffing zal inhouden tenzij je op het ogenblik van de uitkering een ‘woonplaatsverklaring’ van het land waarin je inwoner bent op het ogenblik van de uitkering, kan voorleggen. Indien je pensioen jaarlijks uitgekeerd wordt in de vorm van een rente, zal je dergelijke ‘woonplaatsverklaring’ jaarlijks moeten voorleggen.

Voor het gedeelte van je aanvullend pensioen dat in België belastbaar blijft, zal je in België een belastingaangifte moeten indienen. Voor het gedeelte dat in een ander land belastbaar is, zal je de lokale regels moeten volgen.

Indien je aanvullend pensioen vrijgesteld is van Belgische belasting zal de Belgische pensioeninstelling geen bedrijfsvoorheffing inhouden en ook niet de normale fiche voor pensioenuitkeringen opmaken. Zij zal wel een alternatieve fiche opmaken die aan de Belgische belastingadministratie bezorgd wordt en uitgewisseld met de belastingdienst van je woonstaat.

Vind je deze regels zeer complex? Wees gerust, je bent niet alleen. Onthoud vooral dat wanneer je een aanvullend pensioen ontvangt vanuit België in vele gevallen Belgische belastingen (gedeeltelijk) verschuldigd kunnen blijven. Hou er ook rekening mee dat de uiteindelijke conclusie kan verschillen volgens het land waarin je woont en ook volgens het soort pensioen dat je ontvangt. 

Auteur: Steven Van Laer / www.ey.com