Europees recht, de grote onbekende

Terwijl we dit schrijven, zijn de Europese politieke debatten volop aan de gang. Toch lijkt het Europees Parlement ver van mijn bed, zelfs voor de meeste politici. En wat Europees recht betreft, is de onwetendheid nog groter. Toch bepaalt dit recht heel concreet het dagelijkse leven van alle Vlamingen in de Europese Unie. Daarom doen we in deze rubriek een poging om het kluwen van het EU-recht voor u te ontwarren.

Toast met olijfolie en de regelneven in Brussel
We houden van een echt zuiders ontbijt: toast met olijfolie, daarbij een koffie met romige melk. Maar de laatste tijd vonden we nergens meer dat charmante glazen kannetje om de olijfolie druppelsgewijze op de toast te gieten. Tot een pientere cafébaas opmerkte: dat is de schuld van Europa! Brussel is bang dat we slechte olie gebruiken, daarom moet de olijfolie nu geserveerd worden in een individuele, gesloten verpakking. We hebben het verhaal van de olijfolie opgezocht, en ja hoor, onze cafébaas had gelijk! Op 13 december is een Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie uitgevaardigd, nr. 1335/2013, waarin de regels voor etikettering van de olijfolie gewijzigd worden en de controle verstrengd. Tijdens de onderhandelingen over deze Uitvoeringsverordening was ook sprake van een Europees verbod op olijfoliekannetjes in de horeca, wat uiteindelijk niet doorgevoerd werd voor de hele Unie. Maar een aantal landen, waaronder Spanje, beloofde dit verbod in de nationale wetgeving uit te vaardigen: een politieke zet, die wellicht andere Spaanse belangen in Europa heeft gediend. Een lang verhaal om uit te leggen waarom we bij ons ontbijt het olijfoliekannetje moeten missen: allemaal de schuld van die regelneven uit Brussel!

Registreer u en download het volledige artikel in PDF.