homepage

Nieuws uit de wereld

Administrator
Vaak zien Vlamingen die zich in het buitenland bevinden, zich genoodzaakt om in België naar de rechter te stappen. Het gaat dan meestal om een geschil in verband met een huis dat men nog in België verhuurt, of in verband met een verdeling bij een overlijden. De vraag die zich dan opwerpt, is te weten of in België naar de rechter stappen wel de moeite loont? Want in België zijn de gerechtelijke procedures vaak langdurig, maar brengt het vooral ook veel kosten met zich mee. Zoals de advocaatkosten. We raden dan zeker aan rekening te houden met wat volgt.

Activiteiten