Diensten voor de pers

Met haar tijdschrift heeft VIW een eigen medium. Dit driemaandelijks tijdschrift is het uithangbord van de stichting. Er is onze website www.viw.be, de nieuwsbrief, maar bovenal de dagelijkse werking. Deze houdt de dienstverlening in, waarvan u misschien al eens gebruik maakte. Deze omvat ook, en dat is veel minder bekend, de research in voor talloze programmamakers en journalisten in het Vlaamse land: de Vlaamse beleving van verkiezingen in het buitenland, de gezichten achter de pensioencijfers van uitgeweken landgenoten, het vergaren van gegevens van Belgische toeristische initiatieven in het buitenland... Een kleine greep slechts uit de vele mediaproducties die mede dankzij VIW en u misschien als bereidwillige getuige in het buitenland tot stand kwamen.

De programma’s en reportages over en met uitgeweken landgenoten doen het goed. Zowat iedere tv-zender ziet er brood in. Haast iedere krantenredactie contacteert VIW meermaals per maand met de vraag naar gegevens en informatie over Vlamingen in het buitenland die duiding kunnen geven bij een gebeurtenis of deel wensen te nemen aan een productie.

De journalisten weten het intussen: slechts één adres om zowat wereldwijd contacten te krijgen.

Voorwaarden met wederdienst*

Als wederdienst voor onze medewerking en dienstverlening aan het artikel, online publicatie of tv programma vraagt de stichting Vlamingen in de Wereld:

  • Vermelding van de stichting op de manier:
    Met medewerking van de stichting Vlamingen in de Wereld www.viw.be, de enige belangenvereniging voor Vlamingen die in het buitenland (willen) wonen, leven en werken.
  • Toesturen van het artikel bij verschijning:
    Een hard copy, pdf versie of url van online publicatie
  • Mogelijkheid tot kopiëren, verspreiden en doorgeven
    De stichting Vlamingen in de Wereld is zelf uitgever van een wereldwijd verspreid trimestrieel magazine. Het neemt hierbij sporadisch en in overleg met het medium in kwestie artikels over uit de Vlaamse pers, waaraan het meewerkte. Dit geruime tijd na verschijning in het oorspronkelijke medium en voorzien van copyright en bronvermelding.

Uw persvraag aan VIW

Geeft men na het akkoord geen gevolg aan de wederdienst dan verwerft de stichting Vlamingen in de Wereld het recht de geleverde dienst in regie aan te rekenen aan de verantwoordelijke uitgever van het medium.
Waarvoor zal de ViW informatie gebruikt worden?
Indien het een TV programma betreft vul dan hier het kanaal of de zender in waarop zal worden uitgezonden.
Wilt u meerdere landen selecteren, houd dan de CONTROL (Ctrl) - toets ingedrukt, terwijl u de landen selecteert.