Verkiezingen

Verkiezingen voor de Belgen in het buitenland

afbeelding van Administrator
Administrator

De federale wetgevende verkiezingen gaan waarschijnlijk door op 25 mei 2014. In de loop van de maand juli/augustus kregen de Belgen in het buitenland hierover een brief, samen met een gepersonaliseerd formulier voor inschrijving als kiezer.

De Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn, dienen zich tegen 31 januari 2014 als kiezer in te schrijven bij hun Belgische ambassade of consulaat. We willen u eraan herinneren dat de stemming verplicht is voor elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat, ook al woont hij/zij in het buitenland.

Nieuw

De wet bepaalt in welke gemeente in het buitenland de Belg kan stemmen. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen, kunnen de Belgen in het buitenland niet meer kiezen in welke gemeente ze zich als kiezer laten registreren. In principe zal de Belg in het buitenland ingeschreven worden op de kiezerslijst van de Belgische gemeente waar hij/zij het laatst gedomicilieerd was.

Wat niet verandert

De Belgen in het buitenland kunnen de stemwijze kiezen:

  • Persoonlijk of bij volmacht in België stemmen;
  • Persoonlijk of bij volmacht in een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat stemmen;
  • Per briefwisseling stemmen.

Alles wordt gedaan om de verkiezingen voor de Belgen in het buitenland vlot te laten verlopen.

Meer info

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/

Tip

Lees in bijlage het uitgebreide artikel over de komende federale wetgevende verkiezingen. Dat artikel zal tevens verschijnen in het komende herfstnummer van Vlamingen in de wereld.